Oświadczenie sędziego Waldemara Żurka w związku z informacją o skierowaniu wniosku do Rzecznika Dyscyplinarnego

Informuję,
iż oświadczenie osoby pełniącej obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie,
wskazujące że nie wykonuję swoich obowiązków sędziego nie są prawdziwe.