Autorskie prawa majątkowe zazwyczaj przysługują twórcy lub współtwórcom

Czy prawa autorskie zawsze przysługują autorowi, czyli twórcy?

Bez zgody twórcy – wyłącznie na własny użytek

Budowanie podług cudzego projektu i korzystanie z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu ogranicza wykorzystanie utworu na własny użytek.

Jest obowiązek posiadania świadectwa energetycznego, ale nie przewidziano żadnych sankcji za jego brak

Wszystkie budynki wprowadzane do obrotu odkąd 2009 roku muszą posiadać świadectwo energetyczne. Eksperci nie są jednak zgodni, czy będzie możliwa sprzedaż mieszkania bez tego dokumentu. zarządzenie nie przewiduje żadnych sankcji za…

„Dozwolony użytek jest ściśle określony”

Rozmawiamy z PRZEMYSŁAWEM LECHEM – Korzystanie z utworu w granicach dozwolonego użytku musi być połączone z wymienieniem imienia i nazwiska twórcy oraz podaniem źródła. Dozwolony użytek nie może być rozumiany jako zezwolenie na podanie…

Przed plagiatem nie chroni nawet przerobienie utworu

Prawa autorskie. W przypadku stwierdzenia popełnienia plagiatu twórca dzieła może przede wszystkim żądać zaprzestania dalszego działania osoby dopuszczającej się plagiatu. Jeżeli naruszenie jest świadome, autor może zwrócić się z…

Brak certyfikatów może poważnie zahamować obrót nieruchomościami

przemiana PRAWA – resort Infrastruktury nadal nie przygotowało rozporządzeń potrzebnych do wydawania świadectw energetycznych. Nie wiadomo zatem, jakże należy szkolić przyszłych rzeczoznawców. Ich brak może doprowadzić do paraliżu na…

Certyfikaty energetyczne od 1 stycznia 2009 r.

odkąd 1 stycznia 2009 r. zaledwie budynki mające certyfikaty energetyczne będą mogły być przedmiotem umowy sprzedaży.

Zasady gry bez ochrony prawa autorskiego

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 8 grudnia 2009 r. uznał, że polski dystrybutor zabawek nie narusza praw autorskich do gier jednego z zagranicznych koncernów i może sprzedawać własne gry oparte na podobnych zasadach. osąd nie jest…

Wyroki Trybunału pozostają na papierze

Konstytucja nie przewiduje
egzekucji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Wiele niewykonanych orzeczeń
dotyczy spraw gospodarczych.  Posłowie lekceważą wyroki TK
stwierdzające niekonstytucyjność przepisów.

Gdzie sądzić naruszyciela praw w internecie

Jaki sąd będzie właściwy i podług jakiego prawa będzie orzekał w razie naruszenia praw autorskich w internecie?

Strona 2 516 z 2 516« Pierwsza...102030...2 5122 5132 5142 5152 516